יום חמישי, 30 במרץ 2017

פגיעות גוף כתוצאה ממפגעים בשטחים ציבוריים

מהי תביעת נזיקין?
במידה ונגרם נזק לאדם או לרכוש כתוצאה מרשלנות או ביצוע עוולה או פעולה בלתי חוקית של אדם או גוף פרטי, ציבורי או ממשלתי ניתן לתבוע תביעת נזיקין. הפציעות שדיני הנזיקין עוסקות בהן רבות ומגוונות ובמידה ובית המשפט מחליט לפסוק פיצויים לנפגע החישוב נעשה לפי פרמטרים רבים בהתאם לסוג הרשלנות, דרגת הפציעה, גיל הנפגע, ההכנסה שנפגעה כתוצאה מהפציעה ועוד.
במהלך תביעת הנזיקין על התובע לעבור בדיקות רפואיות ולהוכיח את מצבו הרפואי ואת דרגת נכותו ככל שנותרה.
אם אדם נפצע מכיוון שהיה מרוכז בטלפון הנייד שלו ולא שם לב שהמדרכה מסתיימת ומתחיל הכביש, כמובן שאינו זכאי לפיצויים. אך לעומת זאת, אם באותו רחוב נפל אדם מכיוון שהמדרכה לא בנויה ומתוחזקת כראוי, למשל האבנים המשתלבות בולטות או לא סדירות וכתוצאה מכך יש בור במדרכה בלי שילוט המורה על כך, הולך הרגל רשאי להגיש תביעת נזיקין. מלבד דוגמא זו קיימות דוגמאות רבות נוספות לפגיעות אשר עלולות להיגרם במקומות ציבוריים, לדוגמא- ביוב פתוח, מדרגות שבורות, תאורה לקוייה, מתקן שבור בגן משחקים ועוד. על העיריות השונות לדאוג לתחזוקה ולתקינות המתקנים הציבוריים שבאחריותם בכל שעות היום ואף במהלך בנייתם, כך שאם הפגיעה היא כתוצאה מרשלנות העירייה התביעה כמובן תופנה אליה. במידה ובית המשפט יפסוק לטובת התובע תשלום פיצויים מהעירייה או מהרשות המקומית התשלום יינתן או ישירות מהם או מחברת הביטוח שלהם. 
איך מתנהלים בתביעה מול גוף ציבורי?
עם הפציעה יש לצלם את המקום היטב מכמה זוויות וחפץ אשר ממחיש את גודל המפגע. בנוסף יש לצלם את הפגיעה הגופנית. יש לשים לב שמתועד על גבי התמונה או בזמן השמירה במחשב תאריך ושעת צילום התמונות. כמו כן במידה והיו עדים אשר ראו את הפציעה בזמן התרחשות התאונה מומלץ לשמור את שמם, מספר תעודת זהות ודרכי ההתקשרות על מנת שיוכלו להעיד לטובתכם בזמן המשפט.
לאחר הנפילה יש לפנות לקבל טיפול רפואי ולהדגיש את מקום הנפילה. יש להקפיד לשמור את כל סיכומי הטיפול, שחרורי אשפוז ותשלומים אשר התבצעו כתוצאה מהתאונה.  
מומלץ לא ליזום פנייה לגופים הציבוריים או לדבר עם חברות ביטוח לפני התייעצות עם עורך דין בתחום הנזיקין וכמובן לא לחתום על שום טופס ללא התייעצות משפטית.

היו זהירים ושמרו על עצמכם!

יום ראשון, 5 במרץ 2017

הפציעה וההחמרה

בשלב מסוים לאחר הגשת תביעה בעקבות פציעה שנגרמה בתאונת עבודה, נקבעים לתובע על ידי ועדה רפואית אחוזי נכות קבועים. למרבה הצער קיימים מקרים בהם מצבו הרפואי של התובע מדרדר עם השנים ואחוזי הנכות שניתנו לו לאחר הפציעה אינם תואמים את המציאות. במקרה מסוג זה ובתנאי שחלפו שישה חודשים לפחות מקביעת דרגת הנכות על ידי הועדה הרפואית, רשאי התובע להגיש בקשה חוזרת בה הוא מבקש לדון מחדש במצבו הרפואי. הבקשה מכונה "בקשה להחמרת מצב".

הגשת הבקשה
במידה ואתם עומדים בתנאי הגשת הבקשה, יש לקבל מרופא מוסמך של ביטוח לאומי אישור מודפס על החמרה במצב הרפואי. רופא מוסמך הוא בדרך כלל רופא מינהלי בקופת החולים ויש לפנות קודם כל לרופא זה עם המסמכים הרלוונטיים ולקבל אישור בדבר החמרה במצב.
לאחר מכן יש למלא את הטופס "תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36(החמרה במצב)".
לאלו יש לצרף חתימה על טופס ויתור על סודיות רפואית ואת המסמכים של הוועדה הרפואית הקודמת אשר אישרה את הנכות.
לאחר הגשת הבקשה התובע יזומן לבדיקה רפואית בפני וועדה רפואית חדשה.

יאשרו לי את הבקשה?
כל מקרה נבחן לגופו.
קיימים מקרים בהם הרופא אצלו מטופל התובע אישר כי אכן חלה החמרה במצבו אך הועדה הרפואית אינה מסכימה איתו. במקרים כאלו סביר להניח כי הועדה הרפואית לא תאשר את הבקשה ודרגת הנכות תישאר כפי שנקבעה לאחר הפציעה. שימו לב - הועדה רשאית גם להוריד את אחוזי הנכות! בכל מקרה מסוג זה לתובע ניתנת אפשרות לערער בפני הועדה הרפואית לערעורים ובמקרים מסוימים לאחר מכן גם בפני בית הדין לעבודה.
במקרים בהם רופאי הועדה הרפואית מקבלים את המלצת הרופא יקבעו לתובע אחוזי נכות חדשים. 

כמה פעמים ניתן להגיש בקשות?
בקשות לדיון מחדש באחוזי הנכות מותר להגיש ללא הגבלת פעמים בתנאי שחלפו שישה חודשים לפחות בין קביעה לקביעה ושנמצאים ברשותו של התובע כל המסמכים הדרושים.

שימו לב-
כל הכתוב במאמר זה נכון במידה והוגשה לביטוח לאומי תביעה לנכות תוך 12 חודשים לכל היותר מיום התאונה. במידה וחלפו מספר חודשים רב יותר עשויה להיווצר בעיה להגיש תביעה בנושא.


בריאות!