יום ראשון, 5 במרץ 2017

הפציעה וההחמרה

בשלב מסוים לאחר הגשת תביעה בעקבות פציעה שנגרמה בתאונת עבודה, נקבעים לתובע על ידי ועדה רפואית אחוזי נכות קבועים. למרבה הצער קיימים מקרים בהם מצבו הרפואי של התובע מדרדר עם השנים ואחוזי הנכות שניתנו לו לאחר הפציעה אינם תואמים את המציאות. במקרה מסוג זה ובתנאי שחלפו שישה חודשים לפחות מקביעת דרגת הנכות על ידי הועדה הרפואית, רשאי התובע להגיש בקשה חוזרת בה הוא מבקש לדון מחדש במצבו הרפואי. הבקשה מכונה "בקשה להחמרת מצב".

הגשת הבקשה
במידה ואתם עומדים בתנאי הגשת הבקשה, יש לקבל מרופא מוסמך של ביטוח לאומי אישור מודפס על החמרה במצב הרפואי. רופא מוסמך הוא בדרך כלל רופא מינהלי בקופת החולים ויש לפנות קודם כל לרופא זה עם המסמכים הרלוונטיים ולקבל אישור בדבר החמרה במצב.
לאחר מכן יש למלא את הטופס "תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36(החמרה במצב)".
לאלו יש לצרף חתימה על טופס ויתור על סודיות רפואית ואת המסמכים של הוועדה הרפואית הקודמת אשר אישרה את הנכות.
לאחר הגשת הבקשה התובע יזומן לבדיקה רפואית בפני וועדה רפואית חדשה.

יאשרו לי את הבקשה?
כל מקרה נבחן לגופו.
קיימים מקרים בהם הרופא אצלו מטופל התובע אישר כי אכן חלה החמרה במצבו אך הועדה הרפואית אינה מסכימה איתו. במקרים כאלו סביר להניח כי הועדה הרפואית לא תאשר את הבקשה ודרגת הנכות תישאר כפי שנקבעה לאחר הפציעה. שימו לב - הועדה רשאית גם להוריד את אחוזי הנכות! בכל מקרה מסוג זה לתובע ניתנת אפשרות לערער בפני הועדה הרפואית לערעורים ובמקרים מסוימים לאחר מכן גם בפני בית הדין לעבודה.
במקרים בהם רופאי הועדה הרפואית מקבלים את המלצת הרופא יקבעו לתובע אחוזי נכות חדשים. 

כמה פעמים ניתן להגיש בקשות?
בקשות לדיון מחדש באחוזי הנכות מותר להגיש ללא הגבלת פעמים בתנאי שחלפו שישה חודשים לפחות בין קביעה לקביעה ושנמצאים ברשותו של התובע כל המסמכים הדרושים.

שימו לב-
כל הכתוב במאמר זה נכון במידה והוגשה לביטוח לאומי תביעה לנכות תוך 12 חודשים לכל היותר מיום התאונה. במידה וחלפו מספר חודשים רב יותר עשויה להיווצר בעיה להגיש תביעה בנושא.


בריאות!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה